Loading…

Easy Living óf een teleurstelling? 10 Tips.

Een gemakkelijker leven?

Veel mensen dromen van een easy living/ een prettiger, gemakkelijker leven. Vaak in een ander (vaak warmer) land dan ze geboren zijn en dat kan zeker.

Maar TV-programma’s zoals “Ik vertrek” laten zien dat dat niet altijd zonder slag of stoot gaat.

Soms is dat te wijten aan onvoorziene omstandigheden. Soms gewoon aan domme pech zoals bijv. ziekte of familieomstandigheden.

Onvoldoende voorbereiding.

Vaak ligt de oorzaak van teleurstellingen in een slechte voorbereiding, gebrek aan realiteitsbesef. Of men gaat iets huren of kopen zonder goed op de hoogte te zijn van de gewoonten, gebruiken en regels van het land waar men zich wil vestigen.

In de voorbereiding gaan sommige mensen op zoek op Facebook.

Wat je daar kunt vaststellen is dat er vaak tegenstrijdige adviezen worden gegeven. Mede omdat de praktijk zich ontwikkelt en mensen vaak vanuit hun historische ervaringen putten.

10 tips tips om teleurstelling te voorkomen:

  1. Zodra u hebt besloten om naar een ander land te emigreren gaat u zich op de taal storten. Besef dat u volledig afhankelijk bent en mogelijk blijft wanneer u zich niet enigszins verstaanbaar kunt maken in het land van uw keuze.
  2. Verzamel informatie via neutrale bronnen. Gebruik bijv. de boeken van Guide Lines die voor veel landen beschikbaar zijn (Wonen en Kopen in ……..)
  3. Oriënteer u over projectontwikkelaars, makelaars of bemiddelaars waarmee u mogelijk in zee gaat. Over veel Nederlandse tussenpersonen kunt u reviews vinden op de onafhankelijke site van www.mondi.nl.
  4. Ga niet in zee met mensen (ook al wonen ze 50 jaar in het land van uw keuze) die nauwelijks de taal van dat land spreken. Hoe kunnen die uw belangen behartigen wanneer ze klaarblijkelijk zelf niet geïntegreerd zijn en misschien nauwelijks iets kunnen bestellen in het café of restaurant?
  5. Weet dat officiële contracten in de landstaal moeten zijn opgesteld. Laat ze controleren door een (onafhankelijke) advocaat, sollicitador of notaris.
  6. In het geval van (ver)bouw: controleer of er een uitgebreide beschrijving is van de te gebruiken materialen. Heeft u vrije keuze of is alles al schriftelijk vastgelegd. Is er een opleverdatum vastgelegd? Belangrijk want u wilt niet jaren wachten op voltooiing van de bouw. Want wellicht heeft u uw huis in Nederland al verkocht en u wilt geen jaren wachten totdat u uw nieuwe huis kunt betrekken.
  7. Leg alle afspraken schriftelijk vast. Ook met betrekking tot garantie en betalingen. Vertrouw niet op mondelinge toezeggingen.
  8. Overtuig u er van dat de projectontwikkelaar of het aannemersbedrijf een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft. U wilt tenslotte bij een faillissement niet met de spreekwoordelijke gebakken peren blijft zitten.
  9. Laat alle betalingen via de bank verlopen op basis van een factuur. Facturen op uw naam met vermelding van de locatie en uw fiscale nummer. Er mogen geen contante betalingen worden gedaan hoger dan 3.000€.
  10. Bij “zwart” betalen kunt u deze niet bewijzen. Wanneer u later verkoopt moet u 28% winstbelasting betalen over dit bedrag want u kunt niet aantonen dat die betalingen zijn gedaan. Tenzij u het hele bedrag opnieuw investeert in een nieuwe woning voor eigen en permanent verblijf.