Loading…

Het team


Herman van Katwijk
Oprichter van Calvos Casas, woont sinds 2000 in Portugal en heeft zich sindsdien bezig gehouden met aan/verkoop van onroerend goed, bouwbegeleiding en advisering in de ruimste zin van het woord.
Makelaarsexamen gedaan in 2006.
Spreekt Nederlands, Engels en Portugees.

Luïs Barbosa
Oprichter van Trata Imobiliária. Een aantal jaren in Columbia gewoond. Spreekt Spaans en Portugees.

José Diogo
Lid van ons team.
Spreekt Engels en Portugees.

Filipe Martins
Filipe is zeer goed in het screenen van huizen voor met name Franse cliënten.
Spreekt Frans en Portugees.

Herman van Katwijk is de oprichter van Calvos Casas, woont sinds 2000 permanent in Portugal en sinds 2004 werkzaam als makelaar in onroerende goederen en adviseur m.b.t. allerlei emigratievraagstukken.

Luis Barbosa is de oprichter van Trata.

In 2021 hebben Calvos Casas en Trata de krachten gebundeld. Stap voor stap worden nu ook professionele foto’s gemaakt, met drone filmpjes terwijl ook een video rondleiding steeds meer onderdeel zal uitmaken van de informatie die wij verstrekken.

Samen met de andere leden van ons team kunnen wij cliënten in 5 talen te woord staan en naast de site wordt geadverteerd op meer dan 100 verschillende (internationale) onroerend goed portals. 

Iedere cliënt kan dus een beroep doen op een bemiddelaar die uw eigen taal spreekt en op de hoogte is van de gewoonten en gebruiken in Portugal en zodoende optimale service kan bieden.  

Referenties kunt u vinden bij de onafhankelijke makelaarssite www.mondi.nl


Herman van Katwijk is the founder of Calvos Casas, has lived in Portugal permanently since 2000, and since 2004 has been working as a real estate agent and advisor on all kinds of emigration issues.

Luis Barbosa is the founder of Trata.

In 2021 Calvos Casas and Trata have joined forces. Step by step, professional photographs are being made, drone movies are being made and also a video tour will be more and more part of the information we provide.

Together with the other members of our team, we can speak to clients in five languages and the site is advertised on more than 100 different (international) property portals. 

Every client can therefore call on a mediator who speaks their own language and is familiar with the habits and customs in Portugal and can therefore offer the best possible service.  

Reviews of Dutch clients you may find at the independent site www.mondi.nl