Loading…

Landregistratie in Portugal

BUPI – Registratie van terreinen in Portugal.

De exacte registratie en oppervlakten was in Portugal lang een achtergebleven zaak.

In het verleden gaven veel eigenaren de oppervlakte te laag op omdat ze dan niet zoveel belasting hoefden te betalen. Een andere reden was dat men eenvoudig weg gewoon niet de middelen had om de oppervlakte exact te bepalen: het waren tenslotte over het algemeen geen keurig rechthoekige stukken land!

De grenzen van het perceel werden aangegeven op de manier dat het bijvoorbeeld in het noorden grensde aan de grond van José, in het oosten aan de grond van Maria, in het westen aan de grond van Vitor en in het zuiden aan de openbare weg.

Nu gaf de begrenzing aan de openbare weg geen probleem, maar als José het merkteken of paaltje een paar meter opschoof dan was er een conflict en ook bij verkoop probeerde men nogal eens iets te annexeren. Dus veel werk voor advocaten!

Gelukkig is dat nu aan het veranderen met de invoering van BUPI (Balcão Unico do Predio).

Op een simpele en gratis manier kan men nu zijn grond registreren en dat is ook verplicht voordat men het onroerend goed kan verkopen.

Hiervoor neemt men de volgende stappen:

  1. Verzamelen van de benodigde documenten:

– Identiteitsbewijs van de eigenaar

– Caderneta Predial (inschrijvingsbewijs van deze grond bij de belastingdienst)

– evt. andere documenten die de indiener als eigenaar aanwijzen (koopcontract, erfrechtverklaring of een verklaring van de rechtbank)

  1. Met behulp van een medewerker van de BUPI-vestiging of via de site bupi.gov.pt worden de grenzen van het terrein geregistreerd.
  2. Deze registratie wordt gekoppeld aan de bestaande registratie bij het kadaster. In het geval er nog geen BUPI registratie is of dit moet worden geactualiseerd kan dit gratis worden gedaan

Herman van Katwijk

(Calvos Casas)